Is plantweerbaarheid tegen tomatengalmijt mogelijk?

Telers ervaren nu een kloof tussen moeilijk leesbare technische onderzoeken, het wegvallen van chemische middelen en de praktijk: de noodzaak om grootschalige productie te kunnen uitvoeren op een efficiënte en duurzame manier met groene middelen. In dit kader is er onderzoek verricht naar de weerbaarheid van tomaten tegen tomatengalmijt (Aculops lycopersici). 

 

Momenteel spuit de teler met de stoffen spiromesifen, abamectine en/of zwavel om de gewassen galmijt-vrij te krijgen. Dit past echter niet binnen de roep om steeds schoner telen o.a. vanuit retail en maatschappij, aldus o.a. Thomas Verburg van Cindro Agro Consultancy. Zij willen telers helpen gezonder te telen zonder schadelijke stoffen en dus werd een proef aangevraagd om te kijken of met de juiste biostimulanten het gewas zelf tomatengalmijt kan beheersen.

 

Resistentie tomatengalmijt stijgt

De galmijt is met de jaren steeds resistenter tegen spiromesifen geworden en de insecticide mag slechts enkele keren toegepast worden. Abamectine, eveneens een insecticide, is zeer giftig en niet toegestaan in Nederland en België.

 

Beide stoffen hebben een MRL-beperking en zwavel, de derde bestrijdingsoptie, beïnvloed de smaak van de tomaat. Alle drie de stoffen hebben bovendien invloed op nuttige insecten. Diverse roofmijten van het soort amblyseius kunnen door de kleverige klierharen niet bij de galmijt, blijven plakken en vervolgens sterven ze. Al die factoren samen maakt tomatengalmijt een moeilijk te bestrijden plaag.

 

Gewaseigen afweermechanisme helpen

 

Een gewas staat snel onder stress, mede doordat er continu wordt gevraagd maximaal te presteren. Een plaag maakt dat alleen maar erger. Daarom bedacht men bij Cindro dat er wellicht winst behaald kon worden bij het behouden van een gezond gewaseigen afweermechanisme. "Dit kenmerkt zich door de actieve productie van afweerstoffen, zoals salicylzuur en jasmonzuur", legt Thomas uit. "Door de juiste voeding en omstandigheden kan een gewas zijn eigen afweer beter organiseren. Dit principe is zeer complex, maar er zijn lichtpunten."

 

Galmijtreductie vier weken na infectie
Galmijtreductie vier weken na infectie

Proef

Bij Wageningen University & Research zijn gewasproeven uitgevoerd naar de ontwikkeling van de populatie tomatengalmijt op tomatenplantjes. De proef bestond uit een onbehandelde groep, twee chemische gewasbeschermingsmiddelreferenties en behandelde groepen met biostimulanten waarmee de weerbaarheid werd beïnvloed.

 

De proeven zijn vier keer herhaald. Bij een groep behandeld met een biostimulant op basis van een food-grade orthosiliciumzuuremulsie werd wekelijks steeds minder galmijt aangetroffen. Aan het einde van de proefperiode was de plant nagenoeg vrij van galmijt en was er geen schade zichtbaar. Terwijl de onbehandelde referentie volledig was aangetast.

Vervolgproeven

"Dit brengt ons tot de hypothese dat er een mogelijkheid lijkt te zijn om de gewasweerbaarheid op een zodanig niveau te krijgen dat het gewas de aanwezigheid van galmijt (Aculops lycopersici) kan beheersen", besluit Thomas.

 

Cindro Agro Consultancy gaat vervolgproeven doen om telers met de extra kennis 'een goede IPM-strategie te kunnen adviseren'. Wie meer informatie wil ontvangen over de proef of over wat Cindro Agro Consultancy voor gewasweerbaarheid in de eigen kas kan betekenen, kan contact opnemen met t.verburg@cindro.nl.

 

Voor meer informatie:

Cindro Agro Consultancy B.V.

Thomas Verburg

t.verburg@cindro.nl