In gesprek met:

Joyce Mazenier, Junior accountmanager


''HET IS FIJN MIJN VERHAAL TE BASEREN OP MIJN EIGEN WAARNEMINGEN''


Joyce, je werkt nu al meer dan een jaar bij Cindro B.V. je bent gestart als Service medewerker en daarna vrij snel doorgegroeid naar Junior accountmanager. 

Inderdaad, een jaar.. het is sneller gegaan dan ik dacht. Ik ben begonnen als Service medewerker om bekend te raken met de branche om vanuit deze functie door te groeien naar Junior Accountmanager.

Uit een eerder interview las ik dat je nieuw bent binnen de branche, is de functie accountmanager ook nieuw voor je? Ja de functie accountmanager is mij nieuw, ik kom uit het overheidswezen. Altijd met veel plezier gedaan, ik ben in mijn werkverleden in aanraking geweest met de flora en faunawet, de houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten en diersoorten zijn mij dus niet onbekend. Ik kreeg deze kans bij Cindro en ik dacht, dit gaan we doen. 

 

'' IK KREEG DEZE  KANS BIJ CINDRO EN DACHT, DIT GAAN WE DOEN'' 

 

Gelijk heb je! En zou je zeggen; ik ben een accountmanager of ben je een adviseur waarbij je adviseert voor een optimaal resultaat binnen zijn of haar gewas?  Ik denk dat met de kennis en de producten binnen Cindro dat we een kweker op de beste manier proberen te helpen met een weerbare teelt. We zijn allemaal opzoek naar een gezondere, milieuvriendelijke manier van telen, daar adviseer ik graag in en daar sluiten de producten van Cindro goed bij aan. En mocht een teler tegen problemen aanlopen binnen zijn of haar teelt dan willen wij graag helpen bij deze vraagstukken. Het fijne is dat Cindro zelf produceert, dus mocht het product nog niet bestaan voor dit vraagstuk, dan kunnen we onderzoeken of wij de helpende hand kunnen bieden door het product voor de kweker te ontwikkelen en op deze manier echt te kunnen helpen.

Richt jij jezelf op een specifiek gewas?

Tijdens de inwerkperiode heb ik kennis kunnen maken met vele verschillende gewassen, we zijn gestart met sierteelt, hieruit zijn we verder gegaan met fruit,- en groententeelt.  

Na mijn inwerkperiode ben ik gestart bij bloembollen, er zitten nabij ons kantoor in Andijk vele bloembollenbedrijven waar ik welkom ben, hier heb ik een fijne start kunnen maken met het schoonmaken van kratten en de leidingsystemen in de broeierij. En langzamerhand komt daar steeds een beetje meer bij. 

 

''ER ZITTEN NABIJ ONS KANTOOR IN ANDIJK VELE BLOEMBOLLENBEDRIJVEN WAAR IK WELKOM BEN''

 

Dus zelfstandig begonnen bij de bloembollen, dit lijkt mij een totaal ander gewas dan groenten en/of sierteelt. Wat was één van je eerste problemen bij een kweker waar je tegen aanliep? Waarbij je dacht; ik hoop dat we dit kunnen oplossen? Wat ik destijds als een probleem zag, was bij een potentiële klant. Dit was een van mijn eerste gesprekken die ik had, het gesprek ging goed, dus de keer daarop gingen we testen hoe schoon de kratten waren. Via de huidige manier van werken en daarna met de producten van Cindro om aan te tonen dat ons product gelijk dan al niet beter werkt. Alleen was dit resultaat er niet… ik schrok onwijs, hoe is dit mogelijk? Het was een goede leerschool. Deze keer was het de machine die niet goed werkte, er zat lucht in de pomp, waardoor de kratten vervuild bleven. Dus na het zweten was het gewenste resultaat gelukkig wel behaald. 

Er zijn natuurlijk altijd vragen welke je niet gelijk kunt beantwoorden, hoe reageer je hierop? Improviseren of bluffen is geen optie, dat leg ik sowieso tegen een kweker in zijn eigen gewas af. Installaties van bijvoorbeeld doseerpompen zijn mij onbekend, stukje bij beetje leer ik, maar zeker in de eerste periode is dit stukje techniek nog niet aan mij besteed. Ik ben hierin eerlijk naar onze klanten. Ik vraag het na en kom erop terug of ik bel direct een collega voor het antwoord. 

 

''IMPROVISEREN EN BLUFFEN IS GEEN OPTIE, DAT LEG IK SOWIESO TEGEN EEN KWEKER AF''

 

 

 

Het zal lastig voor je zijn geweest, om tijdens de pandemie te starten met je functie, wat doe jij om de kweker te kunnen helpen?  Bij de bestaande klanten kan ik gelukkig mijn werk uitvoeren zonder hinder, uiteraard houden we de maatregelen in acht. Maar ik ken de kas, ik weet hoe de systemen werken, ik kan alleen mijn rondes maken. Wat ik jammer vind is dat ik niet bij potentieel nieuwe klanten het bedrijf kan oplopen het ‘’tuintje op, tuintje af’’ is niet mogelijk. Via telefoon en/of e-mail probeer ik in de huidige tijd contact te leggen met potentieel nieuwe klanten.

 

'' IK KEN DE KAS, IK WEET HOE DE SYSTEMEN WERKEN, IK KAN ALLEEN MIJN RONDES MAKEN'' 

 

Als je terugkijkt op afgelopen jaar, wat springt er voor jou echt bovenuit? 

Het allerleukste vind ik de continue ontwikkeling, het continu proberen om de gehele branche een stap voor te zijn. Als een kweker nu denkt, misschien gaat dat product er wel uit, dan is Cindro daar al. Dan heeft Cindro al een vervangend product, het liefst op een biologische wijze, zonder schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu.

Je bent nu ook een jaar rond, je hebt het gehele proces van de verschillende teelten meegekregen. Dus ook een teeltwissel, wat vind je hiervan? 

Ik was enorm verbaasd, bijvoorbeeld een paprika kweker. Er komen kilo´s paprika's uit de kas. En nu stond ik er, de touwen gaan los, de planten naar beneden.. en de kas gaat helemaal leeg. En dan begint het proces opnieuw, van voor af aan.

Naast proeven bij de kweker, doe je ook bij Cindro intern proeven. Waar kunnen we  aan denken? We willen graag altijd een stapje voor zijn, milieutechnisch maar ook in de ontwikkeling en de kennis hiervan. We doen bij Cindro vaak kleine proeven intern, hierna gaat de proef naar een onafhankelijk proefstation en daarna gaan we naar de klant. Vragen als werkt het product naar wens, voldoet het product aan de verwachtingen zijn daarin erg belangrijk. Daarnaast maakt het, om te leren, de theorie tastbaar en dat is erg prettig en is het fijn mijn verhaal te baseren op mijn eigen waarnemingen.

 

''HET IS FIJN MIJN VERHAAL TE BASEREN OP MIJN EIGEN WAARNEMINGEN''

 

Vooroordelen, heb jij hier last van? 

Qua sekse gelukkig niet. Het scheelt denk ik enorm als je kennis goed is, en de producten doen wat je beloofd. Even geleden was ik samen met mijn mannelijke collega op stap, er moest een watermonster genomen worden van het waterbassin, dit deed de kweker voor mij.. mijn collega gaf lachend aan dat hij dit vaak zelf moest doen, maar of dat met sekse heeft te maken, volgens mij niet… ik heb denk ik gewoon dat ik een hele vriendelijke lach heb.

Joyce, dat was alweer een jaar. De tijd gaat snel, wat zijn je toekomstplannen?  De spreekwoordelijke kinderschoenen zijn uit. Ik ben gemotiveerd, gedreven en ben er van overtuigd dat ik nog vele kwekers kan helpen. Het is een branche welke zich continu ontwikkeld, met vele invloeden als het weer, wetgeving en milieu. Mede hierdoor blijven we creëren, ontplooien en onderzoeken, een mooi begin voor 2021!

 

''WE CREËREN, ONTPLOOIEN EN ONDERZOEKEN, EEN MOOI BEGIN VOOR 2021''

 

02-2021, Joyce Mazenier
Junior accountmanager Cindro.


Junior accountmanager Joyce Mazenier
Junior accountmanager Joyce Mazenier