Cindro Agro Consultancy B.V.

Cindro Agro Consultancy B.V. helpt bedrijven gezonder te telen zonder schadelijke stoffen.


Onlangs gepubliceerde artikelen:

Is plantweerbaarheid tegen tomatengalmijt mogelijk? 

 

Telers ervaren nu een kloof tussen moeilijk leesbare technische onderzoeken, het wegvallen van chemische middelen en de praktijk: de noodzaak om grootschalige productie te kunnen uitvoeren op een efficiënte en duurzame manier met groene middelen. In dit kader is er onderzoek verricht naar de weerbaarheid van tomaten tegen 

tomatengalmijt (Aculops lycopersici), lees verder...

Kan een gezond gewas samen met biologie bladluis beheersen?

 

In In paprika zijn rode- en groene bladluis hardnekkige plagen. Vooral de rode luis koloniseert in de bloemkoppen en groeischeuten met bloemuitval en oogstderving als gevolg. Daarnaast is de vrucht snel vervuild door honingdauwafscheiding en vindt groeimisvorming plaats. Lees verder...