Kan een gezond gewas samen met biologie bladluis beheersen? 

In paprika zijn rode- en groene bladluis hardnekkige plagen. Vooral de rode luis koloniseert in de bloemkoppen en groeischeuten met bloemuitval en oogstderving als gevolg. Daarnaast is de vrucht snel vervuild door honingdauwafscheiding en vindt groeimisvorming plaats. 

 

'Men corrigeert met chemie als biologie onvoldoende werkt'

 

Plaagbeheersing in de groenteteelt is een grote uitdaging. Biologische bestrijders lossen een deel van het probleem op maar onder optimale omstandigheden voor de luis is het lastig voor sluipwespen om de snel ontwikkelende luizen te beheersen. Als reactie hierop wordt vaak chemie toegepast, zoals de werkzame stof sulfoxaflor. Eén van de nadelen is gevaar op resistentieontwikkeling, MRL en een minder gezond product.

Rode-en groene luis infectie op paprikblad
Rode-en groene luis infectie op paprikblad

Een weerbaar gewas is zichtbaar 'groeizamer'

 

De hypothese is dat een weerbaarder gewas minder chemische- en biologische gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft om bladluis te beheersen. Hiervoor is een praktijkproef uitgevoerd met geïnfecteerde paprikaplanten. Behandeld gewas werd voorzien van een orthosiliciumzuuremulsie + sluipwesp en onbehandeld gewas alleen met sluipwesp.

 

'onbehandeld - sluipwesp' (rechts) heeft meer honingdauw vervuiling dan behandeld met orthosiliciumzuuremulsie (links)
'onbehandeld - sluipwesp' (rechts) heeft meer honingdauw vervuiling dan behandeld met orthosiliciumzuuremulsie (links)
Bij onbehandeld gewas werden meer dode- en geparasiteerde luizen geobserveerd.
Bij onbehandeld gewas werden meer dode- en geparasiteerde luizen geobserveerd.

Vervolgonderzoek

Optisch is een verbetering waargenomen en dit versterkt de hypothese dat het mogelijk is om een weerbaarder gewas te ontwikkelen waardoor de biologie efficiënter de luis beheerst. Cindro Agro Consultancy gaat vervolgproeven uitvoeren om de IPM aanpak te optimaliseren. 

 

Wie meer informatie wil ontvangen over de proef of over wat Cindro Agro Consultancy voor gewasweerbaarheid in de eigen kas kan betekenen, kan contact opnemen met t.verburg@cindro.nl.

 

 

Voor meer informatie:

Cindro Agro Consultancy B.V.

Thomas Verburg

t.verburg@cindro.nl